Skip to main content
sport:       fysiotherapie:

Wie komt er in aanmerking voor COVID-19 revalidatie?

Mensen die ernstige COVID-19 hebben gehad, kunnen tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren. Voorbeelden van klachten zijn: benauwdheid, conditiegebrek, vermoeidheid, spierpijn of geheugen- en concentratieproblemen. Bij beperkingen kan het gaan om niet kunnen traplopen, problemen hebben met zelfverzorging, slechts kleine afstanden kunnen lopen, geen boodschappen kunnen doen, of je werk niet kunnen doen.

Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van fysiotherapeutische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. Als iemand thuis ziek is geweest, stelt de huisarts of medisch specialist vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of de patiënt fysiotherapie moet krijgen. Ook na een herbesmetting met COVID-19 kunnen mensen in aanmerking komen voor de vergoeding voor fysiotherapie.

De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor fysiotherapie als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft. Voor fysiotherapie geldt dat er een periode van maximaal 6 maanden mag zitten tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

Long covid revalidatie Groesbeek Nijmegen
Corona revalidatie Groesbeek Nijmegen

Vergoeding van Fysiotherapeutische herstelzorg

Fysiotherapeutische herstelzorg wordt vergoed vanaf de 1e behandeling. Wel geldt het eigen risico. Fysiotherapeutische behandelingen die voor 18 juli 2020 zijn gegeven, worden niet vergoed onder deze regeling.


Maximaal aantal behandelingen in 6 maanden tijd

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt:

Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen

Geïnteresseerd?