sport 024- 3976251  fysio 024- 3977077
sport:  fysio: 

BedrijfsVit

Fitter personeel? Toename productiviteit? Sinds de ARBO wetgeving van 1994 en met name de Wet Terugdringing Ziekteverzuim bent u als werkgever (mede) verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemer. Gelukkig maken veel mensen in deze periode de goede beslissing om meer aan beweging te gaan doen. Daarom heeft TotalVit de mogelijkheid tot bedrijfsfitness.

De bewezen effecten van bedrijfsfitness op het gebied van gezondheid zijn;
daling van ongevallen

  • minder ziekteverzuim
  • toename productiviteit en werksfeer
  • reductie rugklachten
  • preventie RSI klachten
  • gezonder en fitter personeel
  • positief imago en minder personeelsverloop

Naast de voordelen op het gebied van gezondheid, vitaliteit én het plezier om samen met collega’s te sporten, is bedrijfsfitness voordeliger voor uw medewerkers.

Indien uw organisatie uit vijf (5) of meer medewerkers bestaat kan men zich aanmelden voor een particulier lidmaatschap via bedrijfsfitness, dan hebben zij recht op diverse kortingen op het gebruikelijke lidmaatschapstarief. Deze korting komt tot stand door middel van een staffelconstructie.

Iedere deelnemende medewerker kan zich bij de receptie van TotalVit inschrijven.

Hiervoor dient wel vooraf een collectieve overeenkomst met TotalVit afgesloten te zijn vanuit de werkgever.

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met

Geïnteresseerd?

TotalVit

Gezondgroesbeek.nl

SanaVit - Total Spirit

TotalVit Fysiotherapie

Cranenburgsestraat 23b
6561 AM Groesbeek
Tel: 024 3977077
E-mail:

TotalVit Sport

Cranenburgsestraat 23b
6561 AM Groesbeek
Tel: 0243976251
E-mail:


© Copyright TotalVit - website: Van Dongen Design